Kurs

Velg din opplevelse

Skredkurs 3 dagar i Stryn

Eit skredkurs over tre dagar for skibestigarar og andre som bevegar seg i vinterfjellet.
Kurset legg vekt på auka forstping av korleis skred vert utløyst, kva faktorar som påverkar skredfaren og ikkje minst kvar ein skal legge vegen og kva vurderingar ein kan gjere for å unngå å verte teken av skred. Kameratredning frå skred og bruk av elektroniske søkemidlar er sentralt.

Gjennom dette kurset får du godkjent Norsk Fjellsportforum Grunnkurs skred