Kurs

Velg din opplevelse

Kameratredning klatring

Her dreier det seg om hva man kan gjøre hvis noe går galt mens man klatrer ute i felt eller i fjellet.
Kurset vektlegger teknikk og utstyrskjennskap ved bruk av tau, samt deltakernes evne til å improvisere ut fra de midlene de har tilgjengelig når de klatrer.

Kurset for deg som har klatrepartnere du virkelig bryr deg om. Vil du gi deg selv en god livsforsikring, så betal dette kurset for taulagskameraten din!