Kurs

Velg din opplevelse

Breinstruktørkurs

Bli NF godkjent Breinstruktør
Breinstruktørkurset er delt i et Metodekurs (4 dager), som legger vekt på teknikker og ferdigheter du skal beherske som instruktør, og et Veilederkurs (4 dager) som legger vekt på rollen du får som instruktør på et kurs eller som ansvarlig brefører.

Opptak til Breinstruktørkurs skjer etter skriftlig søknad i henhold til Norsk Fjellsporforums standard. Les om opptakskrav, loggbok og søknadsskjema her: www.fjellsportforum.no.