Kurs

Velg din opplevelse

Toppturkurs 3 dagar i Stryn

Toppturkurs i Stryn

På dette kurset vil du få ein god introduksjon til topptur på randoneeutstyr. Kurset tek for seg alle dei små detaljane som kan gjere turen meir behageleg , effektiv og trygg.
Her vil me fokusere på kartlesing, terrengforståing, sporlegging, snøkvalitet, utstyr i sekken, værforhold, skredproblemer, feller osv. Fokus vil være fordelt med omtrent 1/3 på skredproblematik (i hovedsak å kjenne att og unngå skredterreng) og 2/3 på alle dei andre momenta ved topptur på ski.Det blir 3 dagar på tur i Stryn med læring og oppleving! Sentrale tema vil vera:
  • Turplanlegging
  • Bruk av utstyr
  • Innhold i sekken
  • Kart og terreng
  • Trygge vegval
  • Ferdselsmønster
  • Gjennkjenne skredterreng