Turer

Velg din opplevelse

Klatreinstruktørkurs

Klatreinstruktørkurs åpner muligheter for spennende jobber som veileder mange steder i Norge.
Det er også aktuelt for deg som jobber med mennesker og ønsker å bruke klatring f.eks. i undervisning.

Klatreinstruktørkurset er delt i en Metodedel, som handler om teknikker og ferdigheter, og en Veilederdel som tar for seg veilederrollen. Begge går over fire dager hver.

Opptak til Klatreinstruktørkurs skjer etter skriftlig søknad i henhold til Norsk Fjellsporforums standard. Les om opptakskrav, loggbok og søknadsskjema her: www.fjellsportforum.no.