Booking

Påmelding og betingelsar

Påmelding


1. Send ein e-post til post@norgesguidene.no og fortel kva arrangement du er interessert i, og kva periode det er aktuelt. Oppgi navn og mobilnummer slik at me kan nå deg. Ved bestilling ynskjer me navn, mobilnummer, postadresse og e-postadresse til alle deltakarar. Du kan også bruke skjemaet du finner under hver enkelt tur.
2. Du vil få ei henvending/bekrefting frå oss så snart som mogleg.
3. For å reservere fører ein bestemt dag må du betale eit depositum. Normalt er dette 1800 kr per fører per dag. Når du har bestemt kva dag du ynskjer å reservere, sender me betalingsinformasjon med fakturanummer.
4. Avbestillingsfrist er seks veker før arrangementet starter. Sjå meir under betingelsar.
5. Ved dårlig vær: Ved for dårlig vær/føre for turen du har bestilt, tilbyr me ein annan føringstur, og du betaler da for den turen som vert gjennomførd.

Betingelsar


Ved avbestilling inntil seks veker før tur får ein attendebetalt depositumet. Ved avbestilling mellom tre og seks veker før tur, beheld me depositumet. Ved avbestilling seinare enn tre veker før tur betalar ein halvparten av full pris. Norgesguidene forbeholder seg retten til å flytte eller avlyse turer/kurs p.g.a. vær og føreforhold, sjukdom/skade blant førarane, evt for få påmeldte. Dei påmeldte skal då få beskjed så tidleg som mogleg. Om vær og føre den aktuelle turdagen tilseir at turen ikkje er gjennomførbar, vil deltakarane verte tilbydd alternative føringsturar. Deltakarane betalar i tilfellet for den turen som vert gjennomført.

Kontakt oss


{ BreezingForms : Contact_EN}