Bretur og blåisvandring Sunnmøre

Brevandring og brefallsklatring er ein fasinerande verden.
Enten ein går over breen for å kome til noko på den andre sida, eller ein leikar rundt på breen utan ”mål og meining”. Det er fleire breear i området, og det er ikkje langt til Jostedalsbreen.

Det er i store trekk breene som har skapt Norge, og på desse turane har man glimrende mulighet til å studere breens graveegenskaper.

Om dagens mål er ein topp, krysse ein bre, eller kanskje berre gå rundt i det fasinerande brelandskapet utan ”mål og meining”, Sunnmøre har mykje å by på. Avstandane er korte for oss, men for været går det mange små værskille og vi kan velje tur ut frå kva vi ynskjer og kva vær vi har.

Gullmorbreen, Brekketindane og Kolåstind er kjende breturar i området!