Brekurs for Topptur på ski 3 dager

Brekurs for Topptur på ski

På dette kurset vil du få ein god introduksjon til topptur på bre. Kurset tek for seg vegvalg, orjentering og trygg fretsel på bre.
s Her vil me fokusere på kartlesing, terrengforståing, sporlegging, snøkvalitet, brelære osv. Fokus vil være fordelt med omtrent 1/3 på kameratredning (heise person opp av sprekk) og 2/3 på vegval, sporleging, snøbru vurdering.Det blir 3 dagar på tur med læring og oppleving! Sentrale tema vil vera:
  • Turplanlegging
  • Bruk av kameratrednings utstyr
  • Kart og terreng
  • Trygge vegval
  • Ferdselsmønster
  • Gjennkjenne bresprekker